ค้นหาบล็อกนี้

Translate

#แบบองค์พระใหญ่

สมเด็จองค์ปฐมนาคปรกปางมารวิชัยหน้าตัก 4 ศอก
ณ.สถานธรรมพุทธนาคะสถาน 227 หมู่ 9 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140