#โฮมออฟฟิต 4 ชั้น,#HomeOffice

โฮมออฟฟิต 4 ชั้น
เจ้าของอาคาร
คุณสัจจา ทองปัญญนพ,คุณบุรัสกร ทองปัญญนพ
สถานที่ก่อสร้าง ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

#บ้านชั้นเดียว,#ModernLoft

บ้านชั้นเดียว
เจ้าของอาคารคุณอภิญญา คชคง
สถานที่ก่อสร้าง ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

#ออฟฟิต2ชั้น, #Office

อาคารสำนักงานสูง 2 ชั้น
เจ้าของอาคาร คุณวรรณฉัตร กิจเกษมสิน
สถานที่ก่อสร้าง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

#ออฟฟิต3ชั้น, #Office

อาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น
เจ้าของอาคาร K.Soudthanou XAIYASONE
สถานที่ก่อสร้าง นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

#แบบรีสอร์ท,#TuscanyResort

TUSCANY STYLE RESORT
รีสอร์ทชั้นเดียว ทัสคานีสไตล์ 
เจ้าของโครงการคุณชุติมา ทองดีเลิศ
สถานที่ก่อสร้าง ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

#บ้าน2ชั้น, #โฮมออฟฟิต, #Home Office,

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น
เจ้าของอาคาร คุณพวงเพชร ชัยวิชยานันท์
สถานที่ก่อสร้าง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม