ค้นหาบล็อกนี้

Translate

#อุโบสถ

อุโบสถ 7 หน้าต่าง 
สถานที่ก่อสร้าง
วัดกองเงินเวฬุวัน ต.ลาดตะเคียน 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เจ้าภาพผู้สร้างถวาย
คุณแม่กองเงิน แซ่ลิ้ม, 
คุณมงคล-คุณลาวัลย์ จิระพัฒนกุล