ค้นหาบล็อกนี้

Translate

#ร้านกาแฟ,#เบเกอร์รี่,#CoffeeShop

โครงการร้านกาแฟ,เบเกอร์รี่
เจ้าของอาคาร คุณภวัต คมกฤตเกษมไชย
สถานที่ก่อสร้าง ถนนมาลัยแมน ตำบลห้วยขวาง
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม