#ออฟฟิต3ชั้น, #Office

อาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น
เจ้าของอาคาร K.Soudthanou XAIYASONE
สถานที่ก่อสร้าง นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว